AMACIMIZ

İnsan, eğitim yoluyla kendisini geliştirerek farklı nitelikler kazanabilen, hayatı anlamlandıran, yaşanabilir ve sürdürülebilir kılan bir varlıktır. İnsanın gelişimi, niteliklerinin görünür kılınması, insana yapılan yatırımla mümkündür.  Bir Çin atasözü; “Bir yıllık emeğinin karşılığını almak istiyorsan pirinç ek, on yıllık emeğinin karşılığını almak istiyorsan fidan dik, 40 yıllık emeğinin karşılığını almak istiyorsan insan yetiştir.”der. Bir toplumdaki bireyin niteliği toplumun halini ve istikbalini belirler. Dolayısıyla en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır.

İnsana yapılan yatırım için devletin ve toplumun birçok enstrümanı vardır. Bunlardan birisi de belediyelerin sorumluluk alanlarına giren hizmet yükümlülükleridir. Bu çerçevede Mamak Belediyesi, “Mamak Yaşam Akademisi”ni (MAYA) kurmuştur.

Maya, kültürümüzde bir şeyin inşasında olmazsa olmaz kabul edilen temel unsuru ifade eder. Dişil, anaç bir anlam katmanı vardır. Mecazen bir şeyin yükünü çeken, güçlü, iyi cins, dinamik, öz, asıl gibi anlamlara gelir. Musikide ezgi, uzun hava, mani, türkü, ağıt, makam için de kullanılır. Birlikte yaşama kültürünü oluşturan, herkesin ve her kesimin üzerinde ittifak ettiği, sözünü dinlediği, emin gördüğü insanlar için de maya kelimesini kullanırız.  Anadolu’yu mayalayanlar dediğimizde; Hacı Bayram-ı  Velî’den Hacı Bektaş Velî’ye, Mevlana’dan Akşemseddin’e, Âşık Paşa’dan Sünbül Sinan’a, Ahilikten Bâcıyan-ı  Rûm teşkilatına kadar birçok isim ve yapıyı kastederiz.  Orta Asya’dan Avrupa içlerine, Kafkaslardan Afrika ortalarına kadar insanlara birlikte yaşayabilecekleri güvenli zemin hazırlayan onların ufukları, gayretleri, fedakârlıkları ve bu anlayışla topluma çaldıkları mayadır. Mamak Yaşam Akademisine (MAYA) ilham veren bu düşünce ve anlayıştır.

MAYA’nın kapsam alanı, Mamak’ta yaşayan herkese dokunmaktır; akl-ı selim, zevk-i selim ve kalb-i selim için maya çalmaktır. Mamaklı ile birlikte sağlıklı düşünmeyi, doğru olanı görmeyi, düşüncede özgürlüğü, akıl sağlığını; modası geçmeyen uzun soluklu beğeniyi, kusursuz zevki; sevgiyi, merhameti, vicdanın sesini dinlemeyi, kişisel gelişimi, saygı ve muhabbeti yaşamaktır. MAYA, Mamak’ı birlikte inşa etme düşünce ve gayreti; iyi, güzel, doğru olanı, hak olanı inşa ve ikame etmektir. MAYA, Mamak’ta yaşayanların hayat kalitesini artırmayı; bireyin zihin sağlığını korumayı, irade sahibi olmasına zemin hazırlamayı, Mamaklıların tecrübesini birleştirerek geleceğe yatırım yapmayı amaçlar.

Biz MAYA’nın   Mamaklının hayatına dokunacak ana noktalarını belirledik: Mamaklının dünyaya gelişinden bebeklik ve çocukluğuna, gençliğine, orta yaşlılığına, ihtiyar sahibi oluşuna kadar ihtiyaç duyulabileceği, kendini geliştirebileceği ve topluma yararlı olabileceğini düşündüğümüz eğitim öğretim dâhil planlamalarımızı  yaptık, projeler hazırladık. Plan ve projelerimiz değişen şartlara uyum sağlayabilecek esneklikte ve öncelikte yapılmıştır.

Gelin MAYA ile Mamak’ı akademiye dönüştürmek için birlikte MAYAlayalım!