PROJELERİMİZ
Üreten Genç

Üreten Genç projesi kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri arasında genç girişimci adayları için eğitim, mentorluk ve girişim destekleri sağlanır....

Devamı..
Mamak Füzyon

Dünya son 20 yılda hızla dijitalleşmekte ve ülkeler dördüncü sanayi devriminin gerekliliğine adapte olmak için yoğun bir teknoloji yarışına girmektedir....

Devamı..
Türkiye'de Yaşayan Mülteci ve Yerel Dar Gelirli Kadinlarin Güçlendirilmesi

Bu proje ile mülteci ve yerelden dar gelirli kadınların ortak liderlik becerilerini geliştirmelerini ve ekonomik yaşama katılımlarını sağlamayı; bu yolla kendilerinin ve çevrelerinin yaşam koşullarını iyileştirmelerini amaçlıyoruz.....

Devamı..
İzcilik

İzciliğin temel amacı; çocuğun bedensel, ruhsal, sosyal ve zihinsel yönden gelişmesini sağlamaktır. Kendine güvenen, değer yargı odaklı, dinamik, yenilikçi anlayışa sahip kişilerin yetişmesine katkı sağlamaktır....

Devamı..