MAMAK FÜZYON

Dünya son 20 yılda hızla dijitalleşmekte ve ülkeler dördüncü sanayi devriminin gerekliliğine adapte olmak için yoğun bir teknoloji yarışına girmektedir. ABD’nin teknik üstünlüğü hızla Asya-Pasifik bölgesi ülkelerine kaymaktadır. Avrupa ise bu gelişmede hızlı cevap vermek için son 10 yılda etkinliğini artırmak istemektedir. Almanya’nın başını çektiği ve dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırdığı bu dönüşümde Çin ile rekabet etmeye çalışmaktadır. Ülkemizde özellikle savunma sanayinde başlattığı milli teknoloji hamlesini imalat sanayi sektörüne de yansıtmak istemekte ve böylece hem nitelikli insan yetiştirme hem de yüksek katma değerli ürün ihracatında payını artırmayı sağlayacak politikaları hayata geçirmek istemektedir. Belli ölçüde elde edilen başarılar genel olarak merkezi kamu kurumları eliyle yapılmakta olup teknolojinin uçtan uça yerlileştirilmesinde tabana en hızlı yayılmanın yerel yönetimler eliyle olacağı da bir diğer gerçektir. Özellikle nitelikli personel ihtiyacının giderilmesinde yerel yönetimlerin oluşturacağı platform ve organizasyonlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu doğrultuda çağın dinamik değişimine ayak uydurmak için Mamak Belediyesi olarak en ileri teknoloji ve girişimcilik platformunu kurmak sosyal ve modern belediyecilik anlayışı açısından önem taşımaktadır. Bu çerçevede “Mamak Füzyon” markası ile hayata geçecek olan Mamak Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi adı altında gençlerimizin yeni nesil öğrenme aktarım mekanizmaları uçtan uca bilimden üretime uzanan süreci kurgulamış olacağız. Mamak Füzyon projesi sayesinde;

  1. Türkiye’de ilk defa ileri teknoloji alanlarında yerel yönetim inisiyatifi ve modeli oluşturulacaktır. Bu model başarılı ile kurulduğunda diğer belediyelere örnek teşkil etmesi Mamak Belediyesi markasının değerinin artması sağlanacaktır.
  2. Özellikle Z kuşağı olarak adlandırılan gençlerin dijitalleşen dünyanın zararlarından korunması ve üretime yönlendirilerek bi nevi panzehir yöntemi ile dijitalizasyona en uygun şekilde adapte olması için iyi uygulama örneği hayata geçirilecektir.
  3. Bu proje ile “Mamak’ta Bilime Yer Var”, “Bilime ve Teknolojiye Sahip Çıkan Belediye” imajı oluşturularak belediyenin marka değerini artırılacaktır.

  4. Ülkemizin en değerli üniversitelerine ev sahipliği yapan Ankara’da ikamet eden üniversiteli gençleri bu merkezde sağlanacak burslarla Mamak ilçe sınırlarında ikamet etmelerini sağlayarak sosyoekonomik yapının pozitif yönde gelişmesi sağlanacaktır.